Stockholm Dränering

En extern, ringformig dräneringsanordning runt huset utförs samtidigt med konstruktionen eller senare. Detta klassiska sätt förutsätter ett standardförfarande:

Basen grävs, behandlas med en vattentätskomposition;
de gräver en dike längs omkretsen, radar den med en geotextil eller en geokomposit;
stack grus eller spillror;
montera perforerade rör tillverkade av polyvinylklorid, vid behov – en pump, tank, annan utrustning;
strö med grus och (eller) sand, begravd.

Inre dränering skyddar källaren från att tränga igenom fukt. Rekommenderas för hemrenovering i översvämmade lerområden. I källaren slås ut diken, en tank grävs. Väggarna behandlas med bitumen, läggs ut i ett dräneringssystem och utför en betongmassa.

Plast används för en heterogen kapillärstruktur i en akvifer i närvaro av hål fyllda med vatten. Den är byggd vid bildandet av sandkudden under byggnaden. Det är ett sandskikt med en höjd på minst 30 cm och ligger ovanför dräneringsrören. Det tar bort grundvatten, ökar systemets totala funktionalitet. I vissa fall kompletteras det med ett övre gruslager eller skärs genom gruskanaler.