Målning

Förbättring av basens skick är i regel alltid nödvändigt innan du målar husets gamla väggar.

IntresseanmälanDitt meddelande

Regelbunden inspektion och eliminering av eventuella brister säkerställer fasadens hållbarhet. Efter varje vinter är det värt att kontrollera gipsens och färgskiktets status. Här är de grundläggande tipsen för underhåll och reparation. De vanligaste är skador som orsakas av deformationer av botten av plasterings- eller målningsskiktet, såväl mekaniskt som skador i samband med utlakning av gips med regnvatten vid läckage. Endast efter eliminering av orsakerna till skadan kan målningen i Stockholm av skadeställen startas.